Leerlingen

Leerlingen

Jeugd is de toekomst, dit geldt ook voor muziekkorps Looft den Heer Boornbergum! Daarom is onze jeugd een erg belangrijk item, waar we ons graag op richten.
Voor elk jeugdlid stellen wij een instrument ter beschikking (behalve slagwerk). Dit instrument hebt u/jeugdlid dan in bruikleen. Het jeugdlid krijgt les van een gediplomeerd ZZP docent. Als de lessen via onze fanfare worden geregeld, krijgt u van ons korpsenkorting. Daarnaast betaalt u bij ons geen contributie zolang uw zoon/dochter lessen volgt. Dus veel voordeel om via onze fanfare de lessen van uw zoon of dochter te regelen. Wilt u nadere informatie? Neem dan contact met ons op!

Stichting Leergeld of Jeugdfonds sport en cultuur.
Soms komt het betalen van de contributie of het lesgeld niet echt uit. Dat kan, maar wat nou als dit structureel is en er misschien gestopt moet worden? Dan kan er een bijdrage gevraagd worden aan Stichting Leergeld Friesland Oost of bij het Jeugdfonds sport en cultuur. Zij vinden het belangrijk dat ieder kind tussen de 4 en 18 jaar mee kan doen met de samenleving. Om dit te bewerkstelligen dragen zij bij in de kosten van muziekles, contributie of anderszins van mensen die dit niet of nauwelijks kunnen betalen. Meer weten?
Kijk op: Stichting Leergeld | Startpagina (leergeldfrieslandoost.nl) of Friesland | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl). Wellicht ten overvloede, maar goed om te weten dat dit buiten onze vereniging om gaat en wij hiervan niet op de hoogte worden gesteld.
Natuurlijk mag u ook met ons contact opnemen.